E-mail:

Hasło:

Foto dnia

Newsletter

Imię:
Nazwisko:
E-mail:

Informacje branżowe

Kolejne umowy na dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020

Data dodania: 2016-09-01 | Autor: lok

GDDKiA podpisując z CUPT kolejne umowy o dofinansowanie dla 3 projektów drogowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stała się Beneficjentem 17 projektów unijnych. Łączna wartość podpisanych w ramach POIiŚ umów przekroczyła 17 mld 925 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 9 mld 270 mln zł.

Opis projektów:
1. POIS.04.01.00-00-0002/16-00 Budowa obwodnic Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w ciągu S11
Komisja Europejska zasili realizację projektu kwotą ponad 408 mln zł. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 664 mln zł. Przedsięwzięcie obejmuje budowę w woj. wielkopolskim 13,04 km obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego oraz 13,11 km obwodnicy Jarocina w ciągu S11. Ponadto sfinansowana zostanie przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i melioracyjnych, kolidujących z trasami budowanych odcinków.
 
Projekt obejmuje również budowę obiektów inżynieryjnych, przejść dla zwierząt, dróg poprzecznych, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z monitoringiem po realizacyjnym w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Obie budowane obwodnice będą przystosowane do nośności 115 kN/oś.
 
2. POIS.04.02.00-00-0002/16-00 Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 74
Komisja Europejska zasili realizację projektu kwotą ponad 284 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 424 mln zł.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę w woj. łódzkim 13,24 km obwodnicy Wielunia oraz 10,92 km obwodnicy Bełchatowa w ciągu DK nr 74. Ponadto sfinansowana zostanie przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i melioracyjnych, kolidujących z trasą budowanego odcinka.
 
Projekt obejmuje również budowę obiektów inżynieryjnych, przejść dla zwierząt, dróg poprzecznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowana droga krajowa będzie przystosowana do nośności 115 kN/oś.
 
3.POIS.04.02.00-00-0003/16-00 Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk 41 i 46
Komisja Europejska zasili realizację projektu kwotą ponad 266 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 367,5 mln zł.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę w woj. opolskim obwodnicy miejscowości Nysa w ciągu DK nr 46 na długości 7,37 km i w ciągu DK nr 41 na długości 9,13 km. Ponadto sfinansowana zostanie przebudowa uzbrojenia tj. sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i melioracyjnych, kolidujących z trasą budowanego odcinka.
 
Projekt obejmuje również budowę węzła Nysa i czterech skrzyżowań, obiektów inżynieryjnych, przejść dla zwierząt, dróg poprzecznych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z monitoringiem po realizacyjnym w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Budowana droga krajowa będzie przystosowana do nośności 115 kN/oś.

Źródło: www.gddkia.pl

Katalog firm | Katalog produktów | Giełda ogłoszeń | Giełda pracy wykonanie: kotonski.pl
Menu