E-mail:

Hasło:

Foto dnia

Newsletter

Imię:
Nazwisko:
E-mail:

Informacje branżowe

Umowa na S3 podpisana

Data dodania: 2016-03-24 | Autor: lok

Podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S3 w woj. lubuskim pomiędzy Sulechowem a Zieloną Górą, czyli dobudowę drugiej jezdni o długości 17 km od węzła Niedoradz do Nowej Soli.

Drogę wybuduje konsorcjum firm, którego liderem jest Budimex, a wartość zadania to 188,5 mln zł. Środki finansowe na inwestycję pochodzić będą z budżetu państwa oraz dofinansowania UE w ramach Funduszu Spójności. Czas na realizację wynosi 22 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia a 15 marca).

Inwestycja polega na budowie wschodniej (lewej) jezdni drogi. Warto zaznaczyć, że obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni drogi S3.
Zakres robót budowlanych do wykonania:
Budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3,
Budowa dróg serwisowych dla obsługi przyległego terenu i powiązania istniejącej sieci, dróg lokalnych i gospodarczych,
Przebudowa/rozbudowa węzłów: „Niedoradz” (część) i „ Nowa Sól Zachód”,
Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejącej jezdni drogi S3.
Budowa obiektów inżynierskich,
Budowa przepustów drogowych.
Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej).
Przebudowa kolidującej infrastruktury.
Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.
Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego.
Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.
Fakt podpisania umowy oznacza, że droga ekspresowa S3 na terenie województwa lubuskiego jest albo już wybudowana na pewnych odcinkach, albo w budowie. W budowie są obecnie drugie jezdnie na odcinkach:
obwodnica Gorzowa Wlkp. (11,6 km) - planowane oddanie do użytku w połowie 2017 roku,
obwodnica Międzyrzecza (6,4 km) - planowane oddanie do użytku w połowie 2017 roku,
Sulechów - Nowa Sól odc. 1 (Sulechów - Zielona Góra Północ dł. 13,4 km) - planowane oddanie do użytku druga połowa 2017 (z wyjątkiem drugiego mostu na Odrze, który oddany zostanie w połowie roku 2019),
Sulechów - Nowa Sól odc. 2 (Zielona Góra Północ - Niedoradz dł. 13,3 km) - planowane oddanie do użytku połowa 2018,
Sulechów - Nowa Sól odc. 3 (Niedoradz - Nowa Sól dł. 17,3 km) - planowane oddanie do użytku druga połowa 2018.
oraz dwujezdniowy odcinek poprowadzony nowym śladem od Nowej Soli do węzła Gaworzyce (16,4 km).

Źródło: www.gddkia.pl

Katalog firm | Katalog produktów | Giełda ogłoszeń | Giełda pracy wykonanie: kotonski.pl
Menu