E-mail:

Hasło:

Foto dnia

Newsletter

Imię:
Nazwisko:
E-mail:

Informacje branżowe

Nowe projekty remontów finansowanych z funduszy unijnych

Data dodania: 2015-11-23 | Autor: lok

 W biu­rze Za­rzą­du Dróg Wo­je­wódz­kich  pod­pi­sa­no kilka umów na wy­ko­na­nie  pro­jektów prze­bu­do­wy dróg, które        fi­nan­so­wane będą z fun­duszy u­nij­nych.
 Usta­lo­no już za­sady po­zy­ski­wa­nia      fun­duszy na in­we­sty­cje dro­go­we w      ra­mach Re­gio­nal­nego Planu Ope­ra­cyj­nego dla wo­je­wódz­twa ślą­skie­go.

Przetargi na kolejne drogi krajowe ogłoszone

Data dodania: 2015-10-26 | Autor: lok

GDDKiA ogłosiła nowe przetargi na budowę kolejnych ponad 60-kilometrów dróg ekspresowych. Wystartowały postępowania na około 7-kilometrowy odcinek S11 w woj. wielkopolskim, na ponad 45-kilometrowy odcinek S6 pomiędzy Koszalinem a Słupskiem oraz na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Lotnisko - węzeł Podwarpie (prawie 10 km). Podpisana została również umowa na budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 (odcinek I).

Budimex wybuduje obwodnicę Kępna

Data dodania: 2015-09-29 | Autor: lok

 4 września 2015 roku opolski Oddział  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad poinformował o wyborze oferty  Budimeksu na projekt i budowę  pierwszego odcinka obwodnicy Kępna w  ciągu drogi ekspresowej nr S-11. Oferta  ma wartość 53,7 mln złotych netto.

STRABAG będzie budiował odcinek A1 węzeł Woźniki – węzeł Pyrzowice

Data dodania: 2015-09-06

 STRABAG przyczyni się do powstania  nowego odcinka Transeuropejskiej Sieci  Transportowej, łączącego kraje basenu  Morza Bałtyckiego z krajami Europy  Południowej

Raport: Europejskie Potęgi Budowlane 2014

Data dodania: 2015-08-27 | Autor: lok

 W dwunastej edycji raportu Deloitte pt.  European Powers of Construction 2014  (EPoC 2014) eksperci zaznaczają, że po  pięciu latach recesji branża budowlana  umiarkowanie wzrosła. Trend ten będzie  utrzymywać się w najbliższych latach.

S-69 Bielsko-Biała - Żywiec otwarta!!!!!!

Data dodania: 2015-08-15 | Autor: lok

 Oddany 24 lipca 2015 r. do ruchu  odcinek,  to ostatni z budowanej drogi  ekspresowej  S-69 Bielsko-Biała-Żywiec,  o łącznej długości 15,56 km.
 Udostępnienie kierowcom 9,41 km  odcinka, od węzła Buczkowice do Żywca,  pozwoli na skrócenie dojazdu do Żywca o  około 25 minut i ułatwi komunikację  przyległych terenów gmin: Wilkowice  (sołectwa: Bystra Śląska i Wilkowice),  Buczkowic (sołectwo Rybarzowice),  Łodygowic oraz miasta Żywiec. Odcinek  ten będzie można teraz pokonać w już około 5 minut.

Nowa trasa wylotowa z Warszawy w kierunku Katowic otwarta

Data dodania: 2015-07-24 | Autor: lok

 Nowy niespełna sześciokilometrowy  odcinek S8 Opacz–Janki otwarty dla  kierowców. Firma Strabag, generalny  wykonawca trasy, zakończyła prace  prawie pół roku przed terminem. Nowa  wylotówka z Warszawy ma rozładować  korki w Raszynie i usprawnić ruch w  kierunku Katowic. Cała inwestycja będzie  ukończona w grudniu tego roku.

STRABAG coraz bardziej zaangażowany w inwestycje hydrotechniczne

Data dodania: 2015-07-21 | Autor: lok

 STRABAG umacnia brzegi morskie  polskich nabrzeży i wykonuje prace z  zakresu hydrotechniki śródlądowej na  Kanale Jeglińskim w Karwiku
 Lista kontraktów obejmujących roboty  hydrotechniczne w ostatnim czasie  powiększyła się o kolejne zamówienia,  m.in. w związku z modernizacją Nabrzeża  Stoczniowego w Porcie Łeba.

Nową Piłsudskiego do centrum Sosnowca

Data dodania: 2015-06-29 | Autor: lok

 15 czerwca br. przywrócony zostanie ruch  na ul. Piłsudskiego w stronę centrum  Sosnowca. Samochody będą mogły  przejechać po nowej nawierzchni i  połowie  budowanego ronda, które  powstaje w miejscu dawnego  skrzyżowania. Zamknięty zostanie  natomiast fragment remontowanej ul.  Piłsudskiego w stronę Milowic.

Nowe oblicze 16 km drogi Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie

Data dodania: 2015-07-14 | Autor: lok

 Przebudowana droga powiatowa  przebiega przez teren pięciu  samorządów: powiatu golubsko-  dobrzyńskiego, wąbrzeskiego, gminy  Kowalewo Pomorskie, gminy Wąbrzeźno  oraz miasta Wąbrzeźno. Jej stan od wielu  lat był bardzo zły, ale teraz zyskała nowe  oblicze. Będzie bezpieczniej!

« 1 2 3 ...8 »
Katalog firm | Katalog produktów | Giełda ogłoszeń | Giełda pracy wykonanie: kotonski.pl
Menu